– Vi bjuder på förtäring! Ange önskemål om ev. specialkost.
Anmälan senast 8 mars till Maud Nilsson:
maud.nilsson@mockelnforeningarna.net
072-247 99 06

Eventuella motioner ska vara styrelsen tillhanda senast den 11 februari. Motioner skickas till:

  • e-post: emil.lundkvist@mockelnforeningarna.net
  • post: Möckelnföreningarna, Kyrkbacken 9, 691 31, Karlskoga
  • –  Förslag till stadgeändring kommer läggas fram på årsmötet
  • –  Årsmöteshandlingar kommer att finnas tillgängliga på Möckelnföreningarnas portal www.mockelnforeningarna.se och på Föreningsbyrån från och med den 12 februari.Väl mött!
    Möckelnföreningarnas styrelse

Se som PDF; Inbjudan Årsmöte