Välkommen till årets psykiatrivecka med temat Nya vägar till gemenskap. Vi erbjuder kostnadsfri föreläsning och
möten med verksamheter inom ideell och offentlig sektor.