Möckelnföreningarna i samarbete med Röda Korset erbjuder under 2020 utbildning i HLR.

Innehåll:
Utbildningen syftar till att ge deltagarna grundläggande kunskaper i första hjälpen vid hjärtstopp (hjärt-lungräddning) samt att använda hjärtstartare.

  • Kontroll av livstecken
  • Medvetslöshet – stabilt sidoläge
  • Larma
  • Utföra hjärt-lungräddning
  • Åtgärder vid luftvägsstopp
  • Hjärtstartare

Inga speciella förkunskaper krävs.

I våra kurser ingår mycket praktisk övning. Vi rekommenderar därför oömma kläder.

Litteratur:
Röda Korsets kursbok Första hjälpen

Start och sluttid:
Tisdag   2020-09-08 kl 18:00 – 21:15

Kursen/evenemanget omfattar 3 timmar exklusive raster.

Plats:
Föreningarnas hus
Karlskoga

Antal deltagare:
Maximalt kan 14 personer delta i kursen/evenemanget per tillfälle, vi tillämpar först till kvar.

Utbildare:

Johanna Johnte / Röda Korset

Anmälan