Trapbana med möjlighet att skjuta både Olympisk trap och Jägar trap.