Degerfors Sportskytteklubb

Klubben utgörs av en sammanslutning vars syfte är att främja och öka kunskapen om jakt, skytte, viltvård och jaktkultur.

Välkomna till 2022 års skytteverksamhet

Välkomna till 2022 års verksamhet. Nu finns årets aktiviteter planerade i kalendern och vi kan nu bedriva vår verksamhet utan några restriktioner kopplade till pandemin. Vi hoppas att så kommer att fortsätta, men vi kan ändå tänka på att hålla avstånd.

Inför kommande skytteverksamhet 2021

Degerfors sportskytteklubb tar fortsatt sitt ansvar och rekommendationerna för 2020 med nya begränsningar gällande folksamlingar kommer att tillämpas.  Eventuella förändringar meddelas senare.

Inför kommande skytteverksamhet 2020

Rekommendationer vid skytteverksamhet med anledning av Covid-19.

Nu har FH (Folkhälsomyndigheten) kommit med nya rekommendationer i allmänna råd som berör skyttet i både tävling och träning. Detta med anledning av bl.a. förbudet att högst 50 personer får samlas på en plats.

Efter att regeringen utfärdat ett förbud har FH gett nya rekommendationer https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/april/nya-allmanna-rad-hall-avstand-och-ta-personligt-ansvar/ Efter det har även RF (Riksidrottsförbundet) och Skyttesportförbundet gett rekommendationer om tävling och träning.

FH har utifrån regeringens förbud kommit ut med rekommendationer i så kallade allmänna råd. Där står att matcher, träningsmatcher, tävlingar och cuper ska skjutas upp för att minska smittspridning av coronavirus. Detta gäller tillsvidare. Den 2 april kom FH med ett förtydligande om att träningsmatcher utomhus kan genomföras i lagidrotter. Detta gör att vi kan fortsätta träna skytte på våra banor och i övrigt följer rekommendationerna.

Den uppdateringen som kom den 16 april är att barn och ungdomar, som är födda 2002 eller senare, är undantagna punkt 3 och tillåts således att spela matcher. Detta förutsatt att man tar hänsyn till övriga råd och gällande förbud, genomför en riskbedömning utifrån FH:s verktyg och naturligtvis följer myndigheternas övriga rekommendationer.

Degerfors sportskytteklubb tar självklart sitt ansvar och rekommenderar sin klubb att ställa in alternativt flytta fram sina tävlingar för att minska risken för smittspridning av Coronaviruset.

I rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten finns även andra punkter som riktar sig till idrottsrörelsen:

 • Undvik närkontakt vid idrottsutövande
 • Träna utomhus när så är möjligt
 • Begränsa antalet deltagare för att undvika trängsel
 • Skjuta upp matcher, träningsmatcher, tävlingar och cuper
 • Undvik onödiga resor i samband med idrottsutövande

Rekommendationerna understryker vikten av att hålla fysiskt avstånd till varandra. Enligt FH kan dock klubbarna fortsätta att träna så länge deras riskbedömning följs https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/information-till-arrangorer-av-evenemang/ och de punkter som anges ovan.

Degerfors sportskytteklubb har därför genom styrelsen beslutat följande:

 • Övningsskytte sker enligt beslutat schema under förutsättning att utsedd skjutledare är frisk och inte känner oro inför uppdraget och därför anser sig kunna genomföra skjutningen. Detta innebär att det inte finns någon garanti för att det vid våra schemalagda övningstillfällen finns skjutledare på plats.
 • Övningsskytte är bara tillåtet för klubbens betalande och registrerade medlemmar.
 • Banorna kommer inte att hyras ut till andra.
 • Om skjutledaren märker att skyttar som deltar i övningsskyttet inte respekterar rekommenderat fysiskt avstånd, avbryts skjutningen och banan stängs.
 • Alla skyttar som skjuter skall plocka upp sina tomhylsor efter genomförd skjutning.
 • Den som hostar eller känner sig snuvig uppmanas att stanna hemma.
 • Föreningen kommer inte att arrangera eller genomföra några tävlingar.
 • Föreningen kommer att fortsatt följa händelseutveckling vad det gäller Covid-19 och anpassa verksamheten utifrån uppdaterade rekommendationer.

Årsmöte

Hej igen,

Vi följer utvecklingen av coronaviruset noga och agerar i enlighet med myndigheternas rekommendationer. – Det finns en stor oro i samhället – och även hos våra medlemmar. Därför är det viktigt att vi agerar och bidrar till att minska smittspridningen.
Vi vill gärna genomföra vårt årsmöte i morgon och utifrån tidigare erfarenhet vet vi att det inte brukar komma så många, men för att alla ska kunna få sin röst hörd finns möjligheten att be någon vara ombud eller att ringa in per telefon till mötet. Använd då telefonnummer till ordföranden eller någon av ledamöterna i styrelsen.

Hej på er!

Årsmötet kommer att genomföras som planerat på onsdag, men med anledning av situationen Corona-viruset vill vi uppmana att de som känner sig oroliga eller de som tillhör riskgrupperna att stanna hemma.
Vi kommer inte att bjuda på kaffe och smörgås så som vi brukar göra för att om möjligt begränsa smittspridningen.

För er som väljer att komma så hälsar vi er varmt välkomna.

 

Styrelsen genom

Peter Bergmark   Ordförande

Årsmöte

Snart dags för föreningens årsmöte som i år kommer att hållas i Degerfors skytteförenings lokaler på Bruksskolan onsdag den 18/3 kl 18:00.

Sedvanlig årsmötes dagordning kommer att avhandlas och mötet avslutas med att föreningen bjuder på fika.

Alla medlemmar hälsas välkomna.

MVH Styrelsen

God Jul o Gott nytt år

Önskar Styrelsen

Säsong 2019

Hej.

Nu är de förenings arrangerade öppettiderna slut för säsongen och återkommer igen till våren. Vi brukar öppna upp igen i slutet på april med lerduvebanorna och början på maj för kulbanorna. Det finns fortfarande möjlighet att hyra banorna, med reservation för älgen där underhåll av markeringssystemet kan pågå, fråga ansvarig för bokning om läget.

Föreningen vill tacka alla som hjälpt till så att vi har kunnat haft öppet i form av skjutledare och även de som sköter underhållet av banorna.

MVH Styrelsen

Hemsida

Vi har nu skapat en hemsida så att föreningen blir mer tillgänglig för våra medlemmar, men även för att öka exponeringen mot övriga skyttar och allmänhet som här kan ta del av vår verksamhet och våra aktiviteter. Här finns skjutprogram tillgängligt via kalendern och information om hur man går tillväga för att bli medlem eller t.ex. vill boka banan för egena aktiviteter mm.