Välkomna till 2022 års verksamhet. Nu finns årets aktiviteter planerade i kalendern och vi kan nu bedriva vår verksamhet utan några restriktioner kopplade till pandemin. Vi hoppas att så kommer att fortsätta, men vi kan ändå tänka på att hålla avstånd.