Rekommendationer vid skytteverksamhet med anledning av Covid-19.

Nu har FH (Folkhälsomyndigheten) kommit med nya rekommendationer i allmänna råd som berör skyttet i både tävling och träning. Detta med anledning av bl.a. förbudet att högst 50 personer får samlas på en plats.

Efter att regeringen utfärdat ett förbud har FH gett nya rekommendationer https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/april/nya-allmanna-rad-hall-avstand-och-ta-personligt-ansvar/ Efter det har även RF (Riksidrottsförbundet) och Skyttesportförbundet gett rekommendationer om tävling och träning.

FH har utifrån regeringens förbud kommit ut med rekommendationer i så kallade allmänna råd. Där står att matcher, träningsmatcher, tävlingar och cuper ska skjutas upp för att minska smittspridning av coronavirus. Detta gäller tillsvidare. Den 2 april kom FH med ett förtydligande om att träningsmatcher utomhus kan genomföras i lagidrotter. Detta gör att vi kan fortsätta träna skytte på våra banor och i övrigt följer rekommendationerna.

Den uppdateringen som kom den 16 april är att barn och ungdomar, som är födda 2002 eller senare, är undantagna punkt 3 och tillåts således att spela matcher. Detta förutsatt att man tar hänsyn till övriga råd och gällande förbud, genomför en riskbedömning utifrån FH:s verktyg och naturligtvis följer myndigheternas övriga rekommendationer.

Degerfors sportskytteklubb tar självklart sitt ansvar och rekommenderar sin klubb att ställa in alternativt flytta fram sina tävlingar för att minska risken för smittspridning av Coronaviruset.

I rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten finns även andra punkter som riktar sig till idrottsrörelsen:

 • Undvik närkontakt vid idrottsutövande
 • Träna utomhus när så är möjligt
 • Begränsa antalet deltagare för att undvika trängsel
 • Skjuta upp matcher, träningsmatcher, tävlingar och cuper
 • Undvik onödiga resor i samband med idrottsutövande

Rekommendationerna understryker vikten av att hålla fysiskt avstånd till varandra. Enligt FH kan dock klubbarna fortsätta att träna så länge deras riskbedömning följs https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/information-till-arrangorer-av-evenemang/ och de punkter som anges ovan.

Degerfors sportskytteklubb har därför genom styrelsen beslutat följande:

 • Övningsskytte sker enligt beslutat schema under förutsättning att utsedd skjutledare är frisk och inte känner oro inför uppdraget och därför anser sig kunna genomföra skjutningen. Detta innebär att det inte finns någon garanti för att det vid våra schemalagda övningstillfällen finns skjutledare på plats.
 • Övningsskytte är bara tillåtet för klubbens betalande och registrerade medlemmar.
 • Banorna kommer inte att hyras ut till andra.
 • Om skjutledaren märker att skyttar som deltar i övningsskyttet inte respekterar rekommenderat fysiskt avstånd, avbryts skjutningen och banan stängs.
 • Alla skyttar som skjuter skall plocka upp sina tomhylsor efter genomförd skjutning.
 • Den som hostar eller känner sig snuvig uppmanas att stanna hemma.
 • Föreningen kommer inte att arrangera eller genomföra några tävlingar.
 • Föreningen kommer att fortsatt följa händelseutveckling vad det gäller Covid-19 och anpassa verksamheten utifrån uppdaterade rekommendationer.