Hej igen,

Vi följer utvecklingen av coronaviruset noga och agerar i enlighet med myndigheternas rekommendationer. – Det finns en stor oro i samhället – och även hos våra medlemmar. Därför är det viktigt att vi agerar och bidrar till att minska smittspridningen.
Vi vill gärna genomföra vårt årsmöte i morgon och utifrån tidigare erfarenhet vet vi att det inte brukar komma så många, men för att alla ska kunna få sin röst hörd finns möjligheten att be någon vara ombud eller att ringa in per telefon till mötet. Använd då telefonnummer till ordföranden eller någon av ledamöterna i styrelsen.