Hej.

Nu är de förenings arrangerade öppettiderna slut för säsongen och återkommer igen till våren. Vi brukar öppna upp igen i slutet på april med lerduvebanorna och början på maj för kulbanorna. Det finns fortfarande möjlighet att hyra banorna, med reservation för älgen där underhåll av markeringssystemet kan pågå, fråga ansvarig för bokning om läget.

Föreningen vill tacka alla som hjälpt till så att vi har kunnat haft öppet i form av skjutledare och även de som sköter underhållet av banorna.

MVH Styrelsen