Vi har nu skapat en hemsida så att föreningen blir mer tillgänglig för våra medlemmar, men även för att öka exponeringen mot övriga skyttar och allmänhet som här kan ta del av vår verksamhet och våra aktiviteter. Här finns skjutprogram tillgängligt via kalendern och information om hur man går tillväga för att bli medlem eller t.ex. vill boka banan för egena aktiviteter mm.