2007-12-02 — 2007-12-23
Klubben bjöd på glögg och pepparkakor under adventssöndagarna.

2007-11-10 — 2007-11-11
Dansklubben arrangerade den 10-11 november en Ålandsresa. Klubben sponsrade resan med 100:- till varje medlem. Klubben bjöd även på förtäring i bussen. Spelade på båten gjorde Blender. 35 medlemmar följde med på resan.

2007-10-21
Höstmöte hölls denna söndag. 27 medlemmar var närvarande på mötet.

2007-09-29
Den planerade dansresan till Götene den 29 september blev inställd på grund av för få anmälda. Istället betalade dansklubben inträdet till dansen i Brunnsparken den 15 december, för de medlemmar som hade anmält sig till Götene resan. 20 st medlemmar hade anmält sig men bara 10 st utnyttjade erbjudandet att få dansa gratis till Jannez orkester.

2007-03-18
Årsmöte hölls denna dag. 32 medlemmar var närvarande.

Klubben har bjudit på glass sista söndagen innan sommaruppehållet och kaffe och tårta sista söndagen 2007.

Aktivitetsutskick har gjorts under juni och december till samtliga medlemmar.

Antalet medlemmar i klubben under året var 122 stycken.

Vi har dansat 45 söndagar under året (24 på våren och 21 på hösten).

Under verksamhetsåret har 11 stycken protokollförda möten hållits, varav två medlemsmöten.