Degerfors dansklubbs integritetspolicy

 

Den 25 maj infördes den nya dataskyddsförordningen GDPR, den gäller som lag i alla EU:s medlemsländer. Detta ökar kraven på hur föreningen får behandla personuppgifter.

Degerfors dansklubb har genom detta tagit fram en integritetspolicy hur personuppgifter används och hanteras i föreningen.  Kontaktuppgifter för att ställa frågor som rör föreningens personuppgiftshantering står att läsa i detta dokument.

Det är Degerfors dansklubb som är ansvarig för att följa lagstiftningen i behandlingen av personuppgifter. Behandlingen av personuppgifter utförs enligt denna integritetspolicy.

I detta dokument står att läsa om syftet med personuppgifter som Degerfors dansklubb samlar in.

Kontaktuppgifter för eventuella frågor om föreningens personuppgiftshantering:

Ordförande:Sekreterare:Kassör:

Ann-Kristin Eriksson

076-328 47 54

degerforsdansklubb@hotmail.com

 

Mia Holm

070-254 49 84

degerforsdansklubbotmail.com

 

Svend-Erik Andersen

070-684 10  00

degerforsdansklubbotmail.com

Så här skyddar föreningen personuppgifter:

Endast kassören och sekreteraren har tillgång till medlemslistan där kontaktuppgifterna dokumenteras. Resten av styrelsen har endast tillgång till att se personuppgifter vid absolut behov exempelvis vid packning av utskick och liknande.

 

Syftet med de personuppgifter som föreningen samlar in:

Uppgifterna som föreningen samlar in har som syfte att användas till att informera och kommunicera om föreningens verksamhet. Men också för att kunna administrera medlemskap.

De ändamål föreningen har med behandlingen är framför allt:

  1. Information framför allt via brev eller mail
  2. Inbjudningar till aktiviteter
  3. Faktura med medlemsavgiften

Av bokföringsskäl kan vissa personuppgifter komma att behöva lagras.

Personuppgifter samlas in:

Personuppgifter kommer in i föreningens system genom att personer kommer till dansen och skriver in sig i föreningens inskrivningssystem. Där skriver personen: förnamn, efternamn, adress, mailadress och telefonnummer. Efter andra gången personen dansar i föreningen kommer kontaktuppgifterna att stå i medlemsregistret.  De uppgifter vi samlar in krävs för att vi som förening ska kunna hantera ditt medlemskap.

Degerfors dansklubb har en samtyckesblankett som krävs för hantering av kontaktuppgifter enligt föreningens policy. Personen har rätten att återta samtycket när helst den vill.

Föreningen upprättar en mail lista för att snabbt och enkelt kunna skicka ut information.  Mail som skickas till Degerfors dansklubb behålls så länge som konverationen pågår, därefter raderas hela konversationen.

 

Medlemskap som upphör:

Degerfors dansklubb hanterar personuppgifter så länge som personen är medlem i föreningen. Medlemmar kan närhelst de begär få sina uppgifter raderade.

Rätten till information:

De personuppgifter som föreningen har, har personen rätt att få tillgång till närhelst de begär. De kan när som helst ändra eller radera sina personuppgifter hos föreningen.

Degerfors dansklubb har rätt att ändra i denna integritetspolicy. Den senaste versionen kommer alltid att finnas tillgänglig på föreningens hemsida.