Den nya GDPR(dataskyddsförordningen) inträde den 25 maj. GDPR är ett försök att reglera hur data som gäller enskilda individer får behandlas inom EU. Förordningen syftar till att införa ett nytt tänkande där en central idé är att säkerställa den enskilda individens möjlighet till kontroll över sina egna personuppgifter. 

 

I enlighet med den informerar vi dig om hur Degerfors dansklubb hanterar dina personuppgifter. Vi upprättar ett medlemsregister på våra medlemmar en gång om året, där vi använder oss av förnamn, efternamn, adress, telefonnummer och mailadress. Syftet med dessa uppgifter är att vi använder oss av dem för att kunna kontakta dig kring klubbens verksamhet. Uppgifterna sparas i klubben så länge du är medlem eller längst till föreningens upplösning. Rätt att använda klubbens medlemsregister har styrelsens kassör och sekreterare. Du kan när som helst be att få ta del av eller ändra eller återta dina registrerade uppgifter hos oss. Det gör du genom att medddela sekreteraren.

Behöver du mer information hittar du det på: https://www.datainspektionen.se/