Ordförande: Per-Eric Bolinder ordforande@brukspojkarna.se
Vice ordförande: Stefan Nylén
Sekreterare: Stig Jonsson  sekreterare@brukspojkarna.se
Kassör: Lennart Köllerstam
Materialförvaltare: Erik Cederberg
Ledamot: Sven Gadde
Ledamot: Dan Gunnarsson
Hemsida: Örjan Karlsson webbmaster@brukspojkarna.se
Ersättare: Göran Jansson
Ersättare: Lars-Göran Stoor
Revisor: Rolf Hammarbäck
Revisor: Alberto Morelli, ersättare
Valberedning: Hans Ekstav, sammankallande
Valberedning: Göran Sundmar
Resekommitté: Per-Eric Bolinder
Resekommitté: Dan Gunnarsson