Vi genomför i samarbete med Vuxenskolan guidningar i Bofors Industrimuseum.

Minsta antal personer för att vi ska genomföra en guidning är 5 st

Guidningen sker på tisdagar, onsdagar, torsdagar, lördagar och  söndagar enligt följande :

Juni kl.13–15 

Juli och Augusti kl. 12–15 

Om önskemål om guidning finns på annan tidpunkt kontakta någon av nedanstående personer:

Per-Eric Bolinder:  070 2115853 

Stefan Nylén: 073 6682012

Dan Gunnarsson: 070 5910809