——————————————————————————————————

Styrelsemöte

PROTOKOLL

Datum: 8 oktober 2020, 9.30 – 10.15

Plats: Föreningsbyrån, Biblioteket

Deltagare: Jan-Olof Wicktorsson, ordförande, Rolf Karlsson kassör, Lauri Rajaniemi, ledamot, Stig Hasselgren, ledamot, Ann-Kristin Mester, sekreterare

 

 • 1 Mötets öppnande
 • 2 Godkännande av dagordning
 • 3 Föregående protokoll
 • 4 Ekonomi

Rolf går igenom och lämnar balansrapport från 200801

 • 5 Rapporter

a/ Möckelnföreningarna

Fr o m vecka 40 är nya Boule Förening Näset medlem i  Möckelnföreningarna. Bibliotekets lokal föreningsbyrån kan nyttjas vid                       möten, och även lokal i Föreningarnas Hus.

Alla maskiner som  gräsklippare mm som finns i förrådet vid boulebanorna har fått övertas.

b/ Inne-Boule

Stig rapporterar:  Information om start av inne-boule har satts upp i  Bråten, Aggerud, Nobelspåren, på Coop i Storängen,                                    Frödingsplan samt ICA Maxi. Två nya damer har anmält sig.

Under 3 veckor har 6 träningspass genomförts, bra uppslutning.

 

10 lag har anmält sig, ok i coronatider. Deltagarna ska använda  handskar vid spel. Handsprit finns. Bollarna tvättas före och

efter spel. Serien startar 13 oktober, spelas endast tisdagar.

Huruvida kostnad för lokalen som nyttjas på Skranta fritidsgård  kommer att tas ut är inte klart.

c/ Arkivering

Ansvar för arkivering av alla föreningens handlingar borde ansvaras av sekreteraren men då Rolf redan har god ordning på allt

detta så åtar  han sig att fortsättningsvis ansvara för arkivering.

 • 6 Skrivelser

Från Karlskoga kommun har mottagits skrivelse att boulebanorna har överförts till nya föreningen.

 • 7 Övriga frågor

Hemsidan är under uppbyggnad, kommer bland annat att innehålla information om träningstider mm samt information från

föreningen.

I Karlskoga kommuns föreningsregister finns nya Boule Förening Näset inlagd.

Rolf kallar till nästa möte i slutet av året.

 • 8 Avslutning

Vid protokollet                                                              Justeras

 

Ann-Kristin Mester                                                        Jan Olof Wicktorsson

 

 

———————————————————————————————————————–

Bouleföreningen

 

Mötesprotokoll, Medlemsmöte

 Datum: Fredag 7 augusti 2020

 Plats: Näset

 Ordförande: Rolf Karlsson

 Sekreterare: Ann-Kristin Mester

 Justerare: Marianne Engberg

 Mötets öppnande

 Ordförande öppnar mötet kl. 12.00 och hälsar alla välkomna.

 Närvarande

 38 personer

 Fastställande av föreningens namn

 Boule Förening Näset

Fastställande av föreningens stadgar

 Godkännes

Val av styrelse

a/ Ordförande för en tid av 2 år valdes Jan-Olof Wicktorsson,

pers. nr 440710-6811

b/ Kassör för en tid av 1 år valdes Rolf Karlsson,

pers. nr 360721-6813

c/ Sekreterare för en tid av 2 år valdes Ann-Kristin Mester

d/ Ledamot för en tid av 2 år valdes Lauri Rajaniemi

e/ Ledamot för en tid av 1 år valdes Stig Hasselgren

f/ Suppleant för en tid av 1 år valdes Resad Krujezi

g/ Revisor för en tid av 2 år valdes Björn Lindahl

h/ Revisor för en tid av 1 år valdes Kristina Svärd

i/ Valberedning (minst 2 personer)  – Vakant

 Verksamhetsår

1 januari – 31 december,

förlängt första verksamhetsår; 1 augusti 2020 – 31 december 2021

Medlemsavgift

200 kr / år (innefattar både ute- och inomhusboule)

Övriga frågor

 Bouleföreningens adress: Strandparksvägen 5, 691 41 Karlskoga

Informationslåda kommer att sättas upp i anslutning till förrådet/anslagstavlan.

Målsättning är att föreningen framledes ska ha tillgång till en egen hemsida.

Mötet avslutas

 Ordförande avslutar mötet kl. 12.30

 

Sekreterare

 

______________________

Ann-Kristin Mester

 

 

Justerare

 

______________________

Marianne Engberg

 

 

 

 

————————————————————————————————————————-

PROTOKOLL  fört vid

Interimsmöte 20-05-20 Kl 14.00.

Plats Boulebanorna Näset, Karlskoga

Närvarande 22 Boulespelare.

 

Bildande av en ideell förening för Boule.

 

 1. Beslutades att en förening ska bildas.
 2. Val av interimsstyrelse:
 3. Till ordförande valdes Rolf Karlsson
 4. Ledamöter: Ann-Kristin Mester och Jan-Olov Wicktorsson

 

Interimsstyrelsen fick till uppgift att ta fram stadgar, förbereda medlemsmöte och skriva nytt avtal med Karlskoga kommun om nyttjanderätten till boule-området.

 

Vid protokollet:

 

 

Rolf Karlsson                                           Justeras:

 

Ann-Kristin Mester