Alla som är intresserade av Boule och som godkänner våra stadgar är välkomna

att bli medlemmar.

Årsavgiften är 200 SEK. Perioden är 2020-08-01 – 2021-12-31. Vårt BG 5536-7015

Sänd dina uppgifter till: boulenaset@gmail.com

Namn                      Adress:                Tfn:                 E-post: