Alla onsdagar under april, maj och juni kommer guidningar ske vid Tuggen om det inte är kallat till något annat möte i digital form.

Passa på att ta del av Bofors industrihistoria och de kulturlämningar inom Tuggenområdet som har blivit tillgängliga när Bofors Luftvärnsförening röjt bort sly och frilagt området ner mot Bofors station. Max 8 stycken vid varje guiderunda.