BROTTSOFFERDAGEN

Ljusmanifestation

Överallt där Internationella Brottsofferdagen högtidlighålls är ljusmanifestationen central. Därutöver varierar formerna.
Brottsofferjouren kommer att uppmärksamma dagen den 23 februari. Se avisering den dagen.

Brottsofferjourens Årsmöte

Du som medlem är varmt välkommen på vårt årsmöte som vi håller den 5 mars kl. 18.00 på 4:e våningen i Folkets Hus, Centralplan 7, 691 42 Karlskoga. Vi bjuder på kaffe och smörgåstårta.

Verksamhetsberättelse, revisionsberättelse, verksamhetsplan/budget, inkomna motioner med yttranden kommer att finnas tillgängligt på styrelsemötet och även på Brottsofferjourens kontor i Karlskoga.

Du som ännu inte är medlem men önskar bli det kan betala in medlemsavgiften, 150 kr, på bg.nr 5761-0735. Märk talongen med namn och adress.

Anmälan senast den 24 februari till 0586-576 49 alt. info@bergslagen.boj.se

Brottsofferdagen uppmärksammas!

Internationella brottsofferdagen, IBD

Den 22 februari varje år är det den Internationella brottsofferdagen och Brottsofferjouren uppmärksammar brottsofferdagen den måndagen den 23 februari med att bjuda på kaffe och kaka, dela ut information om vår verksamhet och sprida kunskap om brottsoffers situation. Vi kommer att finnas utanför Möckelnföreningarnas lokal vid entrén till biblioteket. Syftet med dagen är att belysa brottsoffrens situation och att sprida kunskap om de ideella organisationer som arbetar med och bland brottsoffer.
Goda människors tystnad
En god idé sprider sig! Martin Luther Kings ord ”Tragedin i världen är inte de onda människornas brutalitet, utan de goda människornas tystnad”, väckte tanken om en internationell brottsofferdag hos Björn Lagerbäck, dåvarande ordförande för Brottsofferjourernas Riksförbund.

Idén sprider sig

Idén spreds 1989 av Sverige till European Forum For Victim Services. Den 22 februari valdes för att det skulle vara mörkt vid ljusmanifestationen. Redan året därpå uppmärksammades dagen i England, Frankrike och Tyskland. Numera sker det i flera europeiska länder, däribland Bulgarien, Malta, Slovakien, Tjeckien och Serbien. Länder på andra kontinenter bl.a. Sydafrika och Japan är inspirerade att följa Europas exempel.

Ljusmanifestation

Överallt där Internationella Brottsofferdagen högtidlighålls är ljusmanifestationen central. Därutöver varierar formerna. Det är också vanligt att lagar till förmån för brottsoffer aviseras eller antas i samband med Internationella Brottsofferdagen.