Årets Eldsjäl

Vinnare av årets eldsjäl!

Daniel Lindqvist
-Karlskoga Bats

Motivering:

Vinnaren har ett otroligt engagemang i Karlskoga Bats ungdomsverksamhet, är en fantastisk ledare och coach som lägger åtskilliga timmar varje vecka på att utveckla barn och ungdomar, inte bara inom sin sport utan även som individer. Vinnaren har förmågan att plocka fram det bästa hos barnen och ungdomarna, får dem att känna sig sedda, duktiga och får dem att utmana sig utifrån sin egen nivå.  Dessutom skapar vinnaren en trygg miljö där alla är välkomna att spela, delta i läger, cupspel och matcher oberoende av träningsinsats, ålder eller talang. Många har verkligen hittat sin väg till en aktiv fritid får på så vis minnen för livet.  Karlskoga behöver fler som dig Daniel!


Finalister

Daniel Lindqvist
-Karlskoga Bats

Kevin Nilsson
-Karlskoga Wolves

Åsa Karlström
-Fonden “i kärlekens tecken”


Nominerade

Här kan du se de nominerade samt nomineringarna.
Nominerade till årets eldsjäl!

Priset

Priset delas ut på Nobelgalan 5:e mars 2020 och är 5000 kr, skänkta av prisutdelare Bharat Forge. Givetvis bjuds vinnaren även på middagen vid Nobelgalan.

Vem kan jag nominera?

Se framför dig en person som stämmer in på något av nedanstående, en person som:

  • medvetet strävar efter att förbättra andra människors hälsa och välbefinnande, både det psykiskt och det fysiskt.
  • medvetet strävar efter att motverka utanförskap och som står upp för alla människors lika värde och rätt till en meningsfull fritid – och det oavsett etnicitet, kön, sexuell läggning, trosuppfattning eller funktionsvariation.
  • dag efter dag, representerar ett jämlikt, tydligt och utvecklande ledarskap.
  •  genom sitt ledarskap får alla att känna sig lika välkomna och som står upp för jämställdhet och kamratskap och som ser möjligheter istället för hinder.
  • arbetar för alla människors lika värde och varje individs rätt att i frihet forma sitt liv och fylla det med mening och glädje.
  • är verksam i Möckelnregionen

Juryn

När nomineringsperioden är stängd 31 januari sammanträder en jury för att bland alla nominerade välja ut 3 stycken finalister.
  • Juryn utgörs av Möckelnföreningarnas kanslipersonal, Möckelnföreningarnas ordförande samt två representanter från prisutdelare Bharat Forge.
  • Juryn har ensamt rätten att utse finalisterna och vinnaren.
  • Juryn meddelar endast de nominerade som gått vidare till final.
  • Juryns beslut är slutgiltigt och kan inte överklagas.

 

 

Jag vill få Möckelnföreningrnas nyhetsbrev