Webbportalen

Möckelnföreningarnas webbportal

En praktisk webblösning

Möckelnföreningarnas webbportal ska erbjuda en god och kvalitativ webblösning. Den enskilda föreningen ska kunna använda webblösningen som sin egen hemsida samtidigt som de ingår och deltar, både i en större webblösning och i ett nätverk. Målet är att portalen ska ägas och drivas av föreningarna gemensamt.

Nätverk

Möckelnföreningarnas webbportal är initierat av projektet Mobilisering av civilsamhället. Oavsett verksamhet är alla föreningar en del av civilsamhället. Projektets grundläggande idé är att möten och erfarenhetsutbyte mellan civila aktörer kan och behöver utvecklas. Liksom näringslivet har sina sammanslutningar (t.ex. Möckelnföretagen) som driver näringslivsfrågor, behöver civilsamhället utveckla och driva sina specifika frågor i samhället. Förutom att utgöra en funktionell och praktisk webblösning är därför ett viktigt mål med skapandet av en webbportal för föreningarna att detta ska ge olika föreningar som, sett till sina olika verksamheter, inte har så mycket gemensamt en anledning att mötas och utbyta erfarenheter. Portalen kan bidra till, och även bli en del av, ett nätverk för civilsamhället. Den förening som ansluter sig till webbportalen kan inte avstå från att ingå i Möckelnföreningarna.

Ekonomi

Föreningslivet aktiverar och samlar många innevånare i hela kommunen. Många av dessa föreningar arbetar hårt för sin existens och överlevnad. Viktiga frågor är bl.a. ekonomi och tid. Det tredje syftet med portalen är att den ska generera ekonomiskt tillskott till föreningarna. Företag ska kunna köpa reklamplats i portalen. Genom att de föreningar som använder portalen också äger den kommer alla intäkter som portalen genererar gå direkt till föreningarna (omkostnader för portalens drivande undantaget). De individer som föreningarna mobiliserar är en stor kraft som genom en självägd webbportal kan omsättas i ekonomiskt tillskott. Genom att föreningarna äger sin egen portal ökar de sin självständighet och oberoende. För de lokala företagen kommer detta också vara intressant. De kommer att kunna stödja det lokala föreningslivet samtidigt som de når ut till lokalbefolkningen med reklam om sina produkter och tjänster. I förlängningen kommer därför också en fungerande webbportal och ett föreningsnätverk underlätta samverkan också med aktörer utanför den egna sektorn (offentlig och privat sektor).

Vill din förening få en hemsida i Möckelnföreningarnas webbportal?

Gå till Registreringsidan!

Vilka har skapat portalen?

Möckelnföreningarnas webbportal är skapad av lärare och studerande på Karlskoga Folkhögskolas Webbdesign linje. De har de sedan hösten 2012 jobbat tillsammans med en referensgrupp av föreningar för att skapa en portal där föreningarna skulle kunna skapa sina egna hemsidor, med de funktioner de önskade. Idéen till portalen kommer från Emil Lundkvist och är ett resultat av projektet Mobilisering av civilsamhället i Karlskoga.


De som har varit med och arbetat med både design, representation och utbildning vid uppbyggnaden av Möckelnföreningarna är:

Emil Lundkvist – Lärare
Björn Tengelin – Lärare
Viktor De Pomian Sandell
Natalie Hagman
Tobias Svensson
Linus Lilja

Idag drivs portalen av Möcklenföreningarna.