Medverkar i följande produktioner:

Foton på Simon Tarakkamäki: