Styrelse

Möckelnföreningarnas Styrelse 

PA

 


Ordförande

PerArne Swanolf
Karlskoga Folkhögskola

 


Vice ordförande

Lena Söderberg
Teater Nolby

 


Ledamot

Liliana Cortes
Kontaktservice

 


Ledamot

Anna-Lena Vestervall
Degerfors Gymnastikförening

 


Ledamot

Helen Rengman
Bråtens IK

 

Ledamot

Christina Sjöberg
Kvinnoföreningen mot våld

yrrw

 

Ledamot

Nicklas Yrrving Karlsson
Rampaborg Skateboardförening

 

Ledamot

Mikael Björk
Karlskoga konsertförening

 


Suppleant

Jörn Andersen
Kiwanis

 


Suppleant

Anders Nygren
NKJK

Personal Möckelnföreningarna 

Emil Lundkvist
Verksamhetsledare
070-2021335
emil.lundkvist@mockelnforeningarna.net

Kristin Nellebo
Verksamhetsutvecklare
070-3700411
kristin.nellebo@mockelnforeningarna.net

Andreas Molin
Rådgivare socialt företagande
070-3800711
andreas.molin@mockelnforeningarna.net

Maud Nilsson
Verksamhetssamordnare
072-2479906
maud.nilsson@mockelnforeningarna.net

Daniel Sanell
Webb & Supportansvarig
070-3800212
daniel.sanell@mockelnforeningarna.net