Fiske

Byalaget arrenderar fiskerätten i två sjöar, Immen och Trettjärn där man kan fiska mot en avgift.

  • Inga fysiska fiskekort skickas dock ut. Istället kommer uppdaterade listor över de som har betalat fiskekortsavgift skickas till byalagets fisketillsyningsmän.

Kostnader:

  • årsavgift – 100 kronor (endast medlemmar)
  • dagavgift -30 kronor (du behöver inte vara medlem)
  • lån av båt i Immen (gratis)

Fiskeavgift kan köpas av Torvald Kärnegård, tel. 070 223 3043
Avgiften kan också betalas in på vårt postgirokonto 79 12 56-1 eller med swich på nummer 1233 35 2036 (ange avsändare)

Båtar:

  • Immen – bokas genom Torvald Kärnegård, tel. 070 223 3043
  • Trettjärn – bokas genom Anders Hultman, tel. 073 668 3180

Regler för fisket framgår av dokumentet Regler för Nolsokna byalags fiske i sjöarna Immen och Trettondetjärn.