16

Sånger i Advent

Söndagen den 16 december klockan 15.00 är du välkommen till Kedjeåsgården för vårt traditionella arrangemang ”Sånger i Advent”.
Det blir på sång och musik av Sölve Berglund och Monica Albertus ger oss några julbetraktelser.

Arrangemanget är ett samarbete mellan Svenska kyrkan och Nolsokna byalag.

VÄLKOMMEN!