Välkommen till ett nytt år med Nolsokna byalag

Det är nu dags att betala avgifterna för 2019. Medlemsavgiften är 200 kronor för familj och 100 kronor för enskild medlem. Fiskekortsavgiften är 100 kronor för årskort som endast kan lösas av byalagets medlemmar och 30 kronor för dagkort. Avgiften för dagkort kan även betalas in via swish 123 33 52 036.
Enligt årsmötesbeslut 2016 skickas inga fiskekort ut. Istället har byalagets fisketillsyningsmän uppdaterade listor på de som betalt fiskekort.
Glöm inte att skriva ditt namn och vad avgiften gäller. Vill du ge en gåva till byalagets verksamhet så tas den tacksamt emot. Avgiften betalas via bg 460-1647 eller swish 123 34 45 707.