Optisk fiber i Nolsokna

Efter artikeln av Helena Lundberg i Karlskoga Tidningen/Kuriren den 4 december 2018 börjar det nu röra på sig när det gäller optisk fiber etapp II i Nolsokna. Det finns två möjliga operatörer, Telia och IP Only, som båda har varit ute och försökt värva kunder. Ännu har dock inget konkret hänt. Vad vi kan förstå behöver båda operatörerna hela området för att det skall vara intressant. De som tecknat sig för IP Only har inte kunnat säga upp sitt avtal utan att betala en avgift på 4 900 kronor medan Telia bara har gjort en intresseförfrågan utan något bindande avtal. Av artikeln att döma har nu IP Only ändrat sig och man skall kunna säga upp sin intresseanmälan utan kostnad. Det har också prövats med positivt resultat, se denna kommunikation.
Olle Söderberg och Nina Pont jobbar hårt för att det skall bli ett positivt resultat för de i Nolsokna och norra Karlskoga som ännu inte har optisk fiber. Du kan läsa mera på Facebook i gruppen Fiber till Granbergsdal.