Året som gått

Sånger i Advent var årets sista aktivitet. Många aktiviteter har genomförts varav några framgår av bilden nedan.

Vi gör nu uppehåll över jul och nyår och startar igen den 14 januari då yogan drar igång igen. Nästa gemensamma aktivitet blir sedan årsmötet torsdagen den 21 februari.

Styrelsen tackar för året som gått och hälsar välkommen till ett nytt verksamhetsår, ett spännande 2019