Veckans Händelser

19

Feb

 • NOLSOKNA BYALAG:Yoga

20

Feb

  21

  Feb

   22

   Feb

   23

   Feb

    24

    Feb

    25

    Feb

    Möckelnföreningarna

    Möckelnföreningarna

    Möckelnföreningarna är en paraplyorganisation för den ideella sektorn i Karlskoga och Degerfors kommuner. Möckelnföreningarna bildades den 10 oktober 2013. Föreningar som drivs demokratiskt och värnar om alla människors lika värde är välkomna som medlemmar i Möckelnföreningarna.

    Syfte

    Att stärka det civila samhället i Möckelnregionen och i förlängningen innevånarnas möjlighet till engagemang och eget ansvar för demokrati och välfärd.

    Övergripande

    • Möckelnföreningarna ska vara ett självständigt nätverk som verkar för den ideella sektorns intressen lokalt.

    • Möckelnföreningarna ska verka för ett starkare civilsamhälle genom att verka för samverkan inom den egna sektorn men också genom samverkan med såväl offentlig som privat sektor.

    Möckelnföreningarna ska verka på flera plan

    1. Intressefrågor – verka för den civila sektorns intressen, t.ex. att vara en remissinstans för kommunen i viktiga frågor som rör medborgarna

    2. Konkret stöd – genom samverkan erbjuda medlemsföreningarna konkret stöd och därmed underlätta det dagliga arbetet

    3. Projekt – driva projekt som kan vara av intresse för flera föreningar men som innebär en alltför stor arbetsinsats för en enskild förening.

    Välkommen att kontakta oss som jobbar åt Möckelnföreningarna!

    Emil Lundkvist, verksamhetsledare
    070-2021335
    emil.lundkvist@mockelnforeningarna.net

    Andreas Molin, rådgivare socialt företagande
    070-3800711
    andreas.molin@mockelnforeningarna.net

    Maud Nilsson, verksamhetssamordnare
    072-2479906
    maud.nilsson@mockelnforeningarna.net

    Daniel Sanell & Nicklas Karlsson, webb och support
    daniel@nioda.se, nicklas@nioda.se

    Annons