Veckans Händelser

18

Jun

  19

  Jun

  20

  Jun

  21

  Jun

  22

  Jun

  23

  Jun

  24

  Jun

  Möckelnföreningarna

  Möckelnföreningarna

  Möckelnföreningarna är en paraplyorganisation för den ideella sektorn i Karlskoga och Degerfors kommuner. Möckelnföreningarna bildades den 10 oktober 2013. Föreningar som drivs demokratiskt och värnar om alla människors lika värde är välkomna som medlemmar i Möckelnföreningarna.

  Syfte

  Att stärka det civila samhället i Möckelnregionen och i förlängningen innevånarnas möjlighet till engagemang och eget ansvar för demokrati och välfärd.

  Övergripande

  • Möckelnföreningarna ska vara ett självständigt nätverk som verkar för den ideella sektorns intressen lokalt.

  • Möckelnföreningarna ska verka för ett starkare civilsamhälle genom att verka för samverkan inom den egna sektorn men också genom samverkan med såväl offentlig som privat sektor.

  Möckelnföreningarna ska verka på flera plan

  1. Intressefrågor – verka för den civila sektorns intressen, t.ex. att vara en remissinstans för kommunen i viktiga frågor som rör medborgarna

  2. Konkret stöd – genom samverkan erbjuda medlemsföreningarna konkret stöd och därmed underlätta det dagliga arbetet

  3. Projekt – driva projekt som kan vara av intresse för flera föreningar men som innebär en alltför stor arbetsinsats för en enskild förening.

  Välkommen att kontakta oss som jobbar åt Möckelnföreningarna!

  Emil Lundkvist, verksamhetsledare
  070-2021335
  emil.lundkvist@mockelnforeningarna.net

  Kristin Nellebo, verksamhetsutvecklare
  070-3700411
  kristin.nellebo@mockelnforeningarna.net

  Andreas Molin, rådgivare socialt företagande
  070-3800711
  andreas.molin@mockelnforeningarna.net

  Maud Nilsson, verksamhetssamordnare
  072-2479906
  maud.nilsson@mockelnforeningarna.net

  Daniel Sanell, Webb & Supportansvarig
  070-3800212
  daniel.sanell@mockelnforeningarna.net

  Annons