Veckans Händelser

20

Nov

21

Nov

22

Nov

23

Nov

24

Nov

  25

  Nov

   26

   Nov

   Affischer

   Möckelnföreningarna

   Möckelnföreningarna

   Möckelnföreningarna är en paraplyorganisation för den ideella sektorn i Karlskoga och Degerfors kommuner. Möckelnföreningarna bildades den 10 oktober 2013. Föreningar som drivs demokratiskt och värnar om alla människors lika värde är välkomna som medlemmar i Möckelnföreningarna.

   Syfte

   Att stärka det civila samhället i Möckelnregionen och i förlängningen innevånarnas möjlighet till engagemang och eget ansvar för demokrati och välfärd.

   Övergripande

   • Möckelnföreningarna ska vara ett självständigt nätverk som verkar för den ideella sektorns intressen lokalt.

   • Möckelnföreningarna ska verka för ett starkare civilsamhälle genom att verka för samverkan inom den egna sektorn men också genom samverkan med såväl offentlig som privat sektor.

   Möckelnföreningarna ska verka på flera plan

   1. Intressefrågor – verka för den civila sektorns intressen, t.ex. att vara en remissinstans för kommunen i viktiga frågor som rör medborgarna

   2. Konkret stöd – genom samverkan erbjuda medlemsföreningarna konkret stöd och därmed underlätta det dagliga arbetet

   3. Projekt – driva projekt som kan vara av intresse för flera föreningar men som innebär en alltför stor arbetsinsats för en enskild förening.

   Välkommen att kontakta oss som jobbar åt Möckelnföreningarna!

   Emil Lundkvist, verksamhetsledare
   070-2021335
   emil.lundkvist@mockelnforeningarna.net

   Maud Nilsson, verksamhetssamordnare
   072-2479906
   maud.nilsson@mockelnforeningarna.net

   Daniel Sanell & Nicklas Karlsson, webb och support
   daniel@nioda.se, nicklas@nioda.se

   Annons