Veckans Händelser

18

Sep

19

Sep

20

Sep

21

Sep

22

Sep

23

Sep

24

Sep

Affischer

Möckelnföreningarna

Möckelnföreningarna

Möckelnföreningarna är en paraplyorganisation för den ideella sektorn i Karlskoga och Degerfors kommuner. Möckelnföreningarna bildades den 10 oktober 2013. Föreningar som drivs demokratiskt och värnar om alla människors lika värde är välkomna som medlemmar i Möckelnföreningarna.

Syfte

Att stärka det civila samhället i Möckelnregionen och i förlängningen innevånarnas möjlighet till engagemang och eget ansvar för demokrati och välfärd.

Övergripande

• Möckelnföreningarna ska vara ett självständigt nätverk som verkar för den ideella sektorns intressen lokalt.

• Möckelnföreningarna ska verka för ett starkare civilsamhälle genom att verka för samverkan inom den egna sektorn men också genom samverkan med såväl offentlig som privat sektor.

Möckelnföreningarna ska verka på flera plan

1. Intressefrågor – verka för den civila sektorns intressen, t.ex. att vara en remissinstans för kommunen i viktiga frågor som rör medborgarna

2. Konkret stöd – genom samverkan erbjuda medlemsföreningarna konkret stöd och därmed underlätta det dagliga arbetet

3. Projekt – driva projekt som kan vara av intresse för flera föreningar men som innebär en alltför stor arbetsinsats för en enskild förening.

Välkommen att kontakta oss som jobbar åt Möckelnföreningarna!

Emil Lundkvist, verksamhetsledare
070-2021335
emil.lundkvist@mockelnforeningarna.net

Maud Nilsson, verksamhetssamordnare
072-2479906
maud.nilsson@mockelnforeningarna.net

Daniel Sanell & Nicklas Karlsson, webb och support
daniel@nioda.se, nicklas@nioda.se

Annons