Veckans Händelser

13

Aug

  14

  Aug

  15

  Aug

   16

   Aug

    17

    Aug

     18

     Aug

     19

     Aug

     Affischer

     Möckelnföreningarna

     Möckelnföreningarna

     Möckelnföreningarna är en paraplyorganisation för den ideella sektorn i Karlskoga och Degerfors kommuner. Möckelnföreningarna bildades den 10 oktober 2013. Föreningar som drivs demokratiskt och värnar om alla människors lika värde är välkomna som medlemmar i Möckelnföreningarna.

     Syfte

     Att stärka det civila samhället i Möckelnregionen och i förlängningen innevånarnas möjlighet till engagemang och eget ansvar för demokrati och välfärd.

     Övergripande

     • Möckelnföreningarna ska vara ett självständigt nätverk som verkar för den ideella sektorns intressen lokalt.

     • Möckelnföreningarna ska verka för ett starkare civilsamhälle genom att verka för samverkan inom den egna sektorn men också genom samverkan med såväl offentlig som privat sektor.

     Möckelnföreningarna ska verka på flera plan

     1. Intressefrågor – verka för den civila sektorns intressen, t.ex. att vara en remissinstans för kommunen i viktiga frågor som rör medborgarna

     2. Konkret stöd – genom samverkan erbjuda medlemsföreningarna konkret stöd och därmed underlätta det dagliga arbetet

     3. Projekt – driva projekt som kan vara av intresse för flera föreningar men som innebär en alltför stor arbetsinsats för en enskild förening.

     Välkommen att kontakta oss som jobbar åt Möckelnföreningarna!

     Emil Lundkvist, verksamhetsledare
     070-2021335
     emil.lundkvist@mockelnforeningarna.net

     Kristin Nellebo, verksamhetsutvecklare
     070-3700411
     kristin.nellebo@mockelnforeningarna.net

     Andreas Molin, rådgivare socialt företagande
     070-3800711
     andreas.molin@mockelnforeningarna.net

     Maud Nilsson, verksamhetssamordnare
     072-2479906
     maud.nilsson@mockelnforeningarna.net

     Daniel Sanell, Webb & Supportansvarig
     070-3800212
     daniel.sanell@mockelnforeningarna.net

     Annons