Internationella Frivilligdagen!

  • Datum/Tid:

    05 december 2017 14:00

Den 5 december är proklamerad av FN son den Internationella frivilligdagen.
Dagen instiftades den 17 december 1985 av FN:s Generalförsamling och har sedan dess firats den 5 december varje år utöver hela vår värld.
Kontaktservice frivilliga gör en ovärderlig insats på mötesplatser, vid hembesök, kontaktsamtal och ledsagningar för äldre och personer med funktionsnedsättning som är bosatta i Karlskoga. Kontaktservice firar dagen på Möckelnföreningarnas lokal i centrum, vid biblioteket, kyrkbacken 9 . Det bjuds på kaffe och tårta och informeras om verksamheten samt det fantastiska arbete som man utför.
Varmt välkomna!