Andra aktiviteter i närområdet 2015

Lör 25/4 Motordagen/Torget Veteranfordonsutställn.

Fre 1/5 Svartå/Jorkas Marknad/Utställning

Mån 4/5 Björneborgsparken Veteranfordonsträff

Mån 11/5 Björneborgsparken               ”

Tors 14/5 Vretstorpsparken Utställning/marknad kl. 10.00-15.00

Mån 18/5 Björneborgsparken Veteranfordonsträff

Tors 21/5 Hembygdsgårdens Motorcafe    ”

22-24/5 3-dagars resa Orsa Se aktivitet i Klubbladet 1

Lör 23/5 Kristinehamn/Marieberg Veteranfordonsutställn.

Mån 25/5 Björneborgsparken Veteranfordonsträff

Tis 26/5 Nässundet                                    ”

Ons 27/5 Hajstorp                                      ”

Lör 30/5 Hembygdssvängen Kmw Veteranfordonsrally Se aktivitet i Klubbladet 1

Mån 1/6 Björneborgsparken Veteranfordonsträff

Lör 6/6 Motorhistoriska dagen Veteranfordonsresa Se aktivitet i Klubbladet 1

Mån 8/6 Björneborgsparken Veteranfordonsträff

Tis 9/6 Hembygdsgårdens Motorcafe       ”

Ons 10/6 Hajstorp                                         ”

10-14/6 Motorsportveckan Olika typer av motorsport

Lör 13/6 Ånnaboda/Classic Utställning/Marknad

Lör 13/6 Björneborgsparken USA-fordonträff

Mån 15/6 Björneborgsparken Veteranfordonsträff

Mån 22/6 Björneborgsparken               ”

Tis 23/6 Nässundet                                  ”

Ons 24/6 Hajstorp                                    ”

Fre 26/6 Fallqvist Glas Fordonsutställning

Lör 27/6 Töreboda/Mandys Diner Utflykt med lunch Folket Hus start kl. 11.00

Tis 30/6 Nässundet                         Veteranfordonträff

Ons 8/7 Hajstorp                                                 ”

Tors 9/7 Hembygsgårdens Motorcafe              ”

Sön 12/7 Mullhyttan/Marknad Marknad/Familjedag

Tors 16/7 Degerfors/Berget ” Rocka billy Entreavgift

Lör 25/7 Björneborgsparken Europafordon

Sön 26/7 Rudskoga Teknikdag Familjedag

Tis 28/7 Nässundet                            Veteranfordonsträff

Ons 29/7 Hajstorp                                                  ”

Tors 6/8 Hembygdsgårdens Motorcafe             ”

Lör 8/8 Damrally Kmw Damrally Se aktivitet i Klubbladet 1

Lör 8/8 Rudskoga Hembygdsgård Familjedag

Mån 10/8 Björneborgsparken Veteranfordonsträff

Ons 12/8 Hajstorp                                ”

Lör 15/8 Mopperally Kmw Mopperally Se aktivitet i Klubbladet 1

Lör 15/8 Hasselforskalaset Marknad/Familjedag

Mån 17/8 Björneborgsparken Veteranfordonträff

Mån 24/8 Björneborgsparken            ”

Tis 25/8 Nässundet                               ”

Mån 31/8 Björneborgsparken             ”