Motorhistoriska dagen

  • Datum/Tid:

    06 juni 2019 10:00

Samling vid Korpkullen för gemensam utflykt med medhavd fika.