Kulturkalaset Bofors station

  • Datum/Tid:

    25 maj 2019

I anslutning till nya klubblokalen hålls ett evenemang med bland annat veteranfordonsutställning för föreningarna i området men även för andra föreningar i Möckelnföreningarna. Kom med gammelfordon!