Bofors bandfordon

  • Datum/Tid:

    05 oktober 2017 18:00

Mats Karlsson berättar om Bofors bandfordon och grensletruckar. Anmälan till Jan-Eric Johansson senast 10/9 janeric.j@hotmail.com eller tel 070-6681463.