Ändrat sista anmälningsdatum för Tredagars igen!!!

Än en gång är sista anmälningsdatum för tredagarsresan ändrat så anmälan måste vara hos Per Liliegren  072-7365094 eller email:per.liliegren@tele2.se senast den 17 april i stället för den 28!!!!.  OBS! Sista inbetalningsdag för deltagaravgiften, 1.470 kronor per person är däremot fortfarande 28/4!