Årsmöte 2017

    Karlskoga Motorweteraner höll torsdagen den 9 februari sitt årsmöte i Karlskoga folkhögskola. Alberto Morello ledde årsmötesförhandlingarna med Eva-Britt Persson som sekreterare. Styrelsemedlemmar i tur att avgå omvaldes så när som på Ragnar Lundberg som avsagt sig och avtackades med blommor av ordförande Per Liliegren. I hans ställe valdes Leif Leander in i styrelsen. Ny…
Läs mer!