Höstresa till Motala

Karlskoga Motorweteraners höstresa gick i år till Motala där både Motormuséet som Radiomuséet besöktes. Motormuséet är en imponerande, till största delen privatägd, samling av äldre motorfordon, men också av radioapparater och fotoutrustning. Det senare kan säkerligen härledas till att familjen som äger muséet, var med och grundade och länge fanns med som storägare i Expertkedjan.

I samlingarna finns både smått, till exempel Henkel Kabine och Messerschmidt, och stort, bland annat flera Rolls Royce.  Där finns också en imponerande samling av tvåhjulingar, varav många en gång ägda av flerfaldige nordiske mästaren i backe, Einar “Motala-Linkan” Lindqvist.

Rundradiomuséet är ett monument över svensk radiohistoria. Anropet Stockholm-Motala sluttade man visserligen att använda 1944, men många är vi som knappt var födda då, men som senare hört det på inspelningar med Sven Jerring.

De båda antenntornen utgör än i dag en karakteristisk del av Motalas profil, men en stor del av historien inryms i den sändarbyggnad som hukar under tornen. Hit fördes radiosignalerna från Stockholm på telefonledning för att sedan vida de stora sändarna skickas ut över landet.