Hembygdssvängen

Att bara 31 ekipage ställde upp när Karlskoga Motorweteraner ordnade Hembygdssvängen för första gången var självklart en besvikelse. Men än mer besvikna var arrangörerna över att hela 15 föranmälda ekipage aldrig kom. Möjligen en reaktion på det inte allt för inbjudande vädret.

Bortsett från det låga deltagandet, en möjligen naturlig reaktion på att det forna Velodromrallyt nu fått nytt namn, nytt datum och ny start- och målplats, avlöpte arrangemanget i stort sett enligt planerna. Om man bortser från regnet som understundom tvingade fram paraplyerna vid kontrollerna när frågorna skulle besvaras.