Årsmötet 2015

Karlskoga Motorweteraner avhöll den 12 februari sitt årsmöte på Karlskoga Folkhögskola. Mötet leddes av Alberto Morello och mötessekreterare var Eva-Britt Persson.

Avgående styrelseledamöter omvaldes förutom Lena Lindqvist som avsagt sig omval. I hennes ställe valdes Ragnar Lundberg till ny ledamot.

Styrelsens förslag till nya stadgar har inför mötet varitpublicerat här  på hemsidan. Förslaget antogs utan diskussion.

Mötet avslutades som vanligt med pyttipanna i Folkhögskolans restaurang.