Årsmötet 2015

Karlskoga Motorweteraner avhöll den 12 februari sitt årsmöte på Karlskoga Folkhögskola. Mötet leddes av Alberto Morello och mötessekreterare var Eva-Britt Persson. Avgående styrelseledamöter omvaldes förutom Lena Lindqvist som avsagt sig omval. I hennes ställe valdes Ragnar Lundberg till ny ledamot. Styrelsens förslag till nya stadgar har inför mötet varitpublicerat här  på hemsidan. Förslaget antogs utan…
Läs mer!