Brandkårsbesök

  Torsdagen den 13 november besökte Karlskoga Motorweteraner den nya brandstationen i Karlskoga. Mattias Långström berättade om det förberedande arbetet och den slutliga tillblivelsen av den nya stationen, som ersatt den gamla, mögelskadade och dåligt ventilerade stationen, som inte ens kunde härbärgera alla räddningstjänstens fordon. Efter det delades deltagarna in i grupper och guidades runt…
Läs mer!