Karlskoga Jaktskytteklubb

En lokalavdelning i Jägarnas Riksförbund

Arbete inför besiktning pågår

Vi kämpar på med att färdigställa banorna för besiktning av Polismyndigheten.
Det som har högsta prio just nu är att färdigställa skyltningen av riskområde, här behöver vi hjälp då det är tidsödande och svårt att vara få när man ska ut med stolpar, kan du hjälpa till den närmsta veckan så vore det jättebra.
Det kommer pågå arbete lite sporadiskt under veckan men fredagen den 17 Maj kl 15:00 gör vi ett samlat grepp för att försöka färdig ställa skyltningen av lerduvebanan

Representant till älgförvaltningsgrupp

Vi söker en ny representant för Jägarnas riksförbund i Älgförvaltningsgruppen för Område ”Örebro Läns västra”

Älgförvaltningsområdet jobbar framför allt med samråd, samordning och rådgivning, bland annat mot älgskötselområden och licensområden inom älgförvaltningsområdet, samt mot länsstyrelsen. Det är också älgförvaltningsområdet som tar fram en förvaltningsplan för hela förvaltningsområdet (som fastställs av länsstyrelsen), ansvarar för och analyserar inventeringar, gör uppföljningar samt föreslår arealgränser för licensområden.

Önskvärda egenskaper för jägarrepresentant bör vara;
I första hand ha kunskap om adaptiv älgförvaltning, men även skoglig kompetens är bra, god analytisk förmåga, bra lokalkännedom om området, ha stort intresse och engagemang för älgförvaltning samt ha möjlighet att avsätta tid för sammanträden och möten.

För uppdraget utgår arvode

Känner du att detta skulle passa dig eller har tips om någon som skulle passa så kontakta oss.

Tillfälligt skjutförbud på banor

På grund av en kommunikationsmiss mellan oss och besiktnings ansvarig (Polisen) så har vi tills besiktning utförts skjutförbud på våra banor.

Säkerhets besiktning ska ske var 5:år och skulle ha gjorts under föregående år, vi har blivit lovade att vi ska prioriteras och att besiktning kommer utföras så snart tjälen gått ur skjutvallen.

Hemsidan

Välkommen till Karlskoga Jaktskytteklubbs hemsida.

Främsta syfte med denna hemsida är att ersätta det program som tidigare år har skickats ut till alla medlemmar så största fokus kommer vara skjutprogrammet och det finner du i kalendern. det ska också vara lättare för icke medlemmar att hitta information om våra skjuttider och övrig kontaktinformaton