Karlskoga Jaktskytteklubb

En lokalavdelning i Jägarnas Riksförbund

Kategori: Skytteverksamhet

Lerduvebanan besiktigad och godkänd

Lerduvebanan
Idag den 23/5 så hade vi Polisen på besök för besiktning av lerduvebanan, detta skulle ha varit gjort redan förra året och har föranlett det skjutförbud vi haft på banan och tidigare skrivit om.
Efter dagens besiktning som gick väldigt bra har vi nu banan godkänd utan någon anmärkning.
Godkännandet gäller 5 år framåt innan det är dax för nästa besiktning.

Detta innebär att övningsskjutning startar på måndag enligt skjutprogram, vi kommer också att lägga till några extra skjuttillfällen innan hösten. För de som väntar på att få avlägga praktiska prov ”hagelprov” för Jägarexamen och har anmält sig kommer vi de närmaste dagarna planera in tillfällen och lämna besked.

Älgbanan
För älgbanan som ej besiktigades idag, fick vi ändå en liten genomgång av vad som förväntas, här har vi fortsatt arbete att utföra och fortsatt skjutförbud gäller tillsvidare.

Arbete inför besiktning pågår

Vi kämpar på med att färdigställa banorna för besiktning av Polismyndigheten.
Det som har högsta prio just nu är att färdigställa skyltningen av riskområde, här behöver vi hjälp då det är tidsödande och svårt att vara få när man ska ut med stolpar, kan du hjälpa till den närmsta veckan så vore det jättebra.
Det kommer pågå arbete lite sporadiskt under veckan men fredagen den 17 Maj kl 15:00 gör vi ett samlat grepp för att försöka färdig ställa skyltningen av lerduvebanan

Tillfälligt skjutförbud på banor

På grund av en kommunikationsmiss mellan oss och besiktnings ansvarig (Polisen) så har vi tills besiktning utförts skjutförbud på våra banor.

Säkerhets besiktning ska ske var 5:år och skulle ha gjorts under föregående år, vi har blivit lovade att vi ska prioriteras och att besiktning kommer utföras så snart tjälen gått ur skjutvallen.