Vi söker en ny representant för Jägarnas riksförbund i Älgförvaltningsgruppen för Område ”Örebro Läns västra”

Älgförvaltningsområdet jobbar framför allt med samråd, samordning och rådgivning, bland annat mot älgskötselområden och licensområden inom älgförvaltningsområdet, samt mot länsstyrelsen. Det är också älgförvaltningsområdet som tar fram en förvaltningsplan för hela förvaltningsområdet (som fastställs av länsstyrelsen), ansvarar för och analyserar inventeringar, gör uppföljningar samt föreslår arealgränser för licensområden.

Önskvärda egenskaper för jägarrepresentant bör vara;
I första hand ha kunskap om adaptiv älgförvaltning, men även skoglig kompetens är bra, god analytisk förmåga, bra lokalkännedom om området, ha stort intresse och engagemang för älgförvaltning samt ha möjlighet att avsätta tid för sammanträden och möten.

För uppdraget utgår arvode

Känner du att detta skulle passa dig eller har tips om någon som skulle passa så kontakta oss.