Lördagen den  25 maj kommer farleden att prickas

Frågor mm.  kontakta Farledsmästare Thomas Spennare 070-775 43 11