Styrelsen

Välkommen att kontakta oss i Karlskoga Trädgårdsförening

Styrelsen

Ordförande: Christina Larsson 0586-725 669
Vice ordförande: Jan Persson 0586-72 81 41
Sekreterare: Christina Larsson 0586-72 56 69
Kassör: Lena Pöpke 070-223 99 28
Övriga ledamöter: Susanne Skogsberg 0586-504 41
Silvana Sartor 076-09 22 956
Birgitta Morello 0586-72 55 30
Kerstin Ström 070-2006722
Lennart Rosengren 070-7514582
Kristina Berggren 076-8131861

Har du frågor, idéer eller synpunkter på aktiviteter är du
välkommen att skriva till oss

E-postadress:
christina.i.a.larsson@telia.com

Internetadress:
http://www.mockelnforeningarna.se/karlskogatradgardsforening/