Kontakt

Välkommen att kontakta oss i Karlskoga Trädgårdsförening

Styrelsen

Ordförande: Catarina Lindberg 070-3386844
Vice ordförande: Jan Persson 070-2199681
Sekreterare: Eva Sahlberg Blom 070-3054156
Kassör: Lena Pöpke 070-223 99 28
Susanne Skogsberg 0586-504 41
Kristina Berggren 076-813 18 61
Erik Karlsson 070-3429290

Har du frågor, idéer eller synpunkter på aktiviteter är du
välkommen att skriva till oss

E-postadress:
catarinalindberg@hotmail.se

Internetadress:
http://www.mockelnforeningarna.se/karlskogatradgardsforening/

Facebookadress:

https://www.facebook.com/groups/732370486789462/