Välkommen att kontakta oss

Ordförande: Catarina Lindberg 070-3386844
Vice ordförande: Jan Persson 070-2199681
Sekreterare: Eva Sahlberg Blom 070-3054156
Kassör: Lena Pöpke 070-223 99 28
Susanne Skogsberg 0586-504 41
Kristina Berggren 076-813 18 61
Erik Karlsson 070-3429290

Har du frågor, idéer eller synpunkter på aktiviteter är du
välkommen att skriva till oss

Vi finns på Facebook