Skörda regnvatten

Eva Mathiasson delar med sig av sin kunskap om hur vi på ett lämpligt, snyggt och praktiskt sätt kan ta hand om regnvattnet för att använda det för bevattning. Hon kommer också att dela med sig av vackra trädgårdsbilder från Sverige och grannländerna.

Detta är ett samarrangemang med Karlskoga Naturskyddsförening som är öppen även för sådana som inte är medlem i någon av föreningarna.

Entréavgift, som också inkluderar fika, är 60 kronor för medlemmar i Karlskoga trädgårdsförening/Karlskoga Naturskyddsförening. Övriga 80 kronor.

Läs mer om Eva Mathiasson här 

Årsmöte. Föredrag om Fjärils- och humleträdgården

Årsmötesförhandlingar.
Därefter berättar Inger Norudde och Hans Johansson om den fina Fjärils- och humleträdgården vid Sågholmen.
Fika och lotteri.

Årsmötets dagordning
1. Mötets öppnande
2. Fastställande av dagordning
3. Fråga om mötets behöriga utlysande
4. Val av ordförande för mötet
5. Val av sekreterare för mötet
6. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare för mötet
7. Föredragning av verksamhetsberättelsen
8. Föredragning av resultat- och balansräkning
9. Revisorernas berättelse
10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
11. Beslut om årsavgift för 2020
12. Val av styrelseledamöter
13. Val av ordförande för 2019
14. Val av revisor och revisorssuppleant
15. Val av valberedning och vem som ska vara sammankallande
16. Förslag från styrelsen
17. Motioner från medlemmarna
18. Eventuella frågor från medlemmarna
19. Mötets avslutande

Motioner ska vara inlämnade till styrelsen senast den 24 februari.

Extraöppet på Bergslagscenter

Bergslagscenter har extra öppet för trädgårdsföreningens medlemmar. Vi får handla med 20 % rabatt mot uppvisande av medlemskort. Gäller ej kampanjvaror.

Fika finna att köpa.

Observera att det inte är något insläpp i affären före 18.15 och att medlemskortet måste visas vid inköp.

Gör ditt eget påskarrangemang

Välkommen att göra din egen påskgrupp hos Amandas Blommor!
Amanda hjälper oss att få till en vacker påskgrupp.

Pris: 500 kronor.
Kursen, allt material och lättare förtäring ingår.

Anmälan till info@amandasblommor.se eller 0586-34805 senast 27/3.

INSTÄLLT!

Extra öppet på Svedrins trädgård

Svedrins trädgård i Rudskoga har extra öppet så att vi kan handla med 25 % rabatt. Medlemskort ska visas.

Samarrangemang med Degerfors trädgårdsförening.

Samling vid Sjöviksplan kl. 14.20 för gemensam avresa med egna och andras bilar.

Öppet hus på Klockargårdens handelsträdgård

Klockargårdens handelsträdgård i Kristinehamn välkomnar oss till ett ”Öppet hus” med underhållning, fika och glass. Dessutom en massa extra erbjudanden.

Vi får handla med 15 % rabatt mot uppvisande av medlemskort.

Samling vid Sjöviksplan kl. 09.20 för gemensam avresa med egna och andras bilar.

Plantmarknad vid Bofors station

I samband med kultur- och föreningskalaset 2019 anordnas försäljning av plantor och växter från medlemmarnas egna odlingar där alla är välkomna att handla.

Du som vill sälja: kontakta Eva Sahlberg Blom, telefon: 070 305 41 56
Eget bord medtages.

Öppen trädgård – när trädgården är som bäst

Öppna din trädgård för andra under ett par timmar. Vi annonserar ca 1 vecka i förväg via e-post, på Facebook, hemsidan och/eller Föreningsmeddelanden.

Om du vill visa din trädgård, meddela Lena Pöpke (telefon: 070 223 99 28)

Trädgårdsresa till Värmland

Årets resa går till Värmland där första stoppet är Ann-Britt Höglunds trädgård strax utanför Karlstad varefter resan fortsätter till Eva och Åke Rundqvists engelskinspirerade trädgård i Säffle och vidare till deras svåger Bosses försäljning av egentillverkade växtstöd i närheten. Därefter fortsätter vi, efter lunch på Ankans golfkrog i Segmon, till Högvalta handelsträdgård utanför Arvika. Eftermiddagsfika vid Eskebohl, nära Kil, på hemvägen.

Pris 400 kronor. Förhandsanmälan krävs (observera att inga anmälningar tas emot innan vårprogrammet har kommit i din brevlåda).

Kontaktperson: Kerstin Ström (telefon: 070 200 67 22)

Medlemsförmån på Rolands plantskola

Rolands plantskola, Revsten, Kristinehamn, är en grossist som ger oss möjlighet att mot uppvisande av medlemskort köpa perenner och plantor mycket förmånlig. Kontanter eller Swish.

Samling vid Sjöviksplan kl. 17.00 för gemensam avresa med egna och andras bilar.