17/5-18 kl 18.00 Samling vid Sjöviksplan, Karlskoga

Avresa i egna och andras bilar. Samling vid Sjöviksplan kl 17.20
Samaktivitet med Degerfors trädgårdsförening.
Extra öppet för oss. Vi får 15% rabatt så ta med medlemskortet.