Är hållbar ekonomisk tillväxt möjlig?

Föreläsare: Professor Lars Hultkrantz

Föranmälan krävs. 0586-245245  eller info@nobelkarlskoga